Verlofregeling

De regeling voor het toekennen van extra verlof is door de overheid de laatste jaren drastisch ingeperkt, vooral voor wat betreft het verlof aanvragen voor extra vakantie. Dit laatste geldt ook voor familiefeestjes e.d. De regeling van de overheid vindt u door HIER te klikken.

Verlof aanvragen?

De regeling voor het toekennen van extra verlof is door de overheid de laatste jaren drastisch ingeperkt, vooral voor wat betreft het verlof aanvragen voor extra vakantie. Dit laatste geldt ook voor familiefeestjes e.d.

Wilt u verlof aanvragen, dan kunt u dit uitsluitend schriftelijk doen en met opgave van reden. Voor het aanvragen van extra verlof kunt u HIER een formulier downloaden. U kunt dit formulier uitprinten en inleveren bij de groepsleerkracht, administratie of directie. U kunt het formulier ook direct via de mail verzenden naar directie.vu@skovv.nl

Om tijd te creëren voor open overleg of een eventuele bezwaarprocedure, moet de verlofaanvraag minimaal acht weken van tevoren bij de directeur van de school binnen zijn.  Deze hoofdregel geldt niet voor verlof voor een religieuze feestdag of als de termijn van acht weken niet redelijk en/of realistisch is door een bijzondere omstandigheden.