Ouderraad (OR)

De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.

Stichting Verenigde Ouders Vuurvlinder

De Stichting Verenigde Ouders Vuurvlinder (SVOV) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die alle ouders en verzorgers vertegenwoordigen binnen de school. De SVOV beheert de ouderbijdrage welke wordt gebruikt bij diverse activiteiten en feesten zoals Sinterklaas, Kerst, schoolreisje en het schoolfeest.

U kunt zich als ouder of verzorger aanmelden als lid van de SVOV. Doorgaans gebeurt dit aan het begin van elk schooljaar, maar op dit moment zijn wij nog op zoek naar een enthousiast lid voor de locatie West. Wanneer u zich graag inzet voor de kinderen om de activiteiten op school te organiseren meldt u zich dan aan via onderstaand mailadres.
or.vu@skovv.nl


De SVOV heeft maandelijks overleg.