Plusklas

Op de Vuurvlinder hebben we een plusklas voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben

Plusklas op de Vuurvlinder

Iedere dinsdag is er een plusklas. Hier komen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 bij elkaar, die extra uitdaging nodig hebben. Ze komen een gedeelte van de dag in de plusklas. Er wordt in kleine groepen gewerkt. Vaardigheden zoals bijvoorbeeld zelfstandigheid, plannen, creativiteit, flexibiliteit, samenwerken, onderzoeken en reflecteren komen aan bod. We besteden ook aandacht aan zelfbeeld en filosoferen. Daarnaast krijgen de leerlingen werk mee voor in de klas. Dit werk bestaat uit uitdagende reken/wiskunde opdrachten, taalopdrachten en hogere orde denkopdrachten.
 
Wilt u meer informatie over de plusklas? Dan kunt u contact opnemen met Jolande Oostermeijer.