Onze school

De naam van onze school, de Vuurvlinder, is gekozen om de kleurrijke kenmerken en verwijst naar onze multiculturele maatschappij. Wij proberen onze leerlingen dan ook normen en waarden bij te brengen waarin voor vooroordelen, discriminatie en racisme geen plaats is. Wij gaan ervan uit dat de ouders zich aan de visie en identiteit van onze school conformeren en deze onderschrijven, ondersteunen en uitdragen naar de kinderen. Willen wij het maximale uit onze kinderen halen, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat de kinderen zich thuis voelen op onze school. Zij moeten zich prettig en geaccepteerd voelen. De basis voor goed onderwijs ligt bij ons in een veilig pedagogisch klimaat. Als de sfeer in de klas goed is, zullen de kinderen zich veilig voelen in de klas en zal de wil om iets te leren groter zijn: de betrokkenheid van de kinderen zal hierdoor groeien.

 

Een kind is als een vlinder in de wind.

De ene vliegt hoog,

de ander vliegt laag,

maar ieder doet het op zijn eigen manier.

Het leven is geen competitiestrijd.

Ieder kind is anders.

Ieder kind is speciaal.

Ieder kind is mooi.