Passend onderwijs

Passend Onderwijs is een gezamenlijk streven van scholen binnen een regio, om elk kind het onderwijs te bieden, dat hem of haar helpt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Omdat alle leerlingen per definitie verschillend zijn, dienen we nog meer dan voorheen, uit te gaan van de verschillen tussen de leerlingen.

KBS de Vuurvlinder valt binnen een grote regio, waar binnen basisscholen en scholen voor speciaal (basis-)onderwijs zich verenigd hebben in een Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs onder de naam ‘Rijn- en Gelderse Vallei’.

Dit Samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan opgesteld. Het ondersteuningsplan beschrijft, hoe het Samenwerkingsverband als geheel ‘passend onderwijs’ kan bieden, aan alle kinderen binnen de totale regio, zo thuis nabij mogelijk. Lukt ‘thuis nabij’ niet, dan op een school die dit wel kan bieden of op een speciale school die wat verder weg ligt. Verdere informatie hierover kunt u vinden op de website van het Samenwerkingsverband; www.swvrijnengeldersevallei.nl.

Iedere school binnen dit SWV heeft een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld. In dit Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de school hoe zij vormgeeft aan de basisondersteuning, welke extra ondersteuning zij kunnen bieden en hoe de school zich verder wil professionaliseren. Op deze pagina treft u het school ondersteuningsprofiel van de Vuurvlinder en een informatieblad van het samenwerkingsverband.

School Ondersteunings Profiel

Klik hier voor het School Ondersteunings Profiel van de Vuurvlinder.