Missie en visie

Op De Vuurvlinder willen we een veilige wereld scheppen waarin het kind alle ruimte krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We doen dit vanuit de katholieke identiteit.

Op de Vuurvlinder willen we een veilige wereld scheppen waarin het kind alle ruimte krijgt om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. We doen dit vanuit de katholieke identiteit. We stellen daarbij dat een kind meer is dan lezen, taal en rekenen. Op onze school creëren we ook ruimte voor beweging, creativiteit, ontspanning, excellentie, overwinnen van schroom en ontwikkeling van doorzettingsvermogen.

De kernwaarden

We geven de kinderen ruimte om binnen duidelijke grenzen hun eigen identiteit te kunnen zoeken en ontwikkelen in relatie tot de ander. Gedragsverwachtingen, heldere verantwoordelijkheden en gedragsevaluatie bieden de ruimte voor de leerlingen om zich te ontwikkelen van kleuter tot prepuber. Doel is dat de leerlingen hun natuurlijke nieuwsgierigheid behouden om van daaruit de wereld te kunnen ontdekken.

Wij staan voor:

 • goede begeleiding op cognitief (kennis) gebied.
 • goede begeleiding op gedragsniveau.
 • voldoende bewegingsmomenten voor ieder kind.
 • een rijke leeromgeving, waar je van en met elkaar kunt leren.

We gaan voor:

 • hoge verwachtingen van de kinderen.
 • onderwijs gericht op de toekomst, niet op het verleden.
 • het totale kind, waarbij elk individu zich gezien en gehoord voelt.

Ons onderwijs:

 • wordt gegeven op drie niveaus, waar het kind tussen kan switchen.
 • er is een plusklas voor de kinderen voor wie het hoogste niveau niet voldoende uitdaging biedt.
 • er is ruimte voor individuele arrangementen waar dat nodig is.
 • er is ruimte voor onderzoekend en ontdekkend leren.

We bieden:

Een inspirerende, vrolijke school, waar binnen een rustige sfeer, ruimte is voor leren, plezier, creativiteit en beweging. Kortom, De Vuurvlinder is een school waar iedere vlinder kan vlammen.