Welkom op de website van KBS De Vuurvlinder.             
Onze school heeft twee locaties in Veenendaal, namelijk locatie West en locatie Noord.              
Op De Vuurvlinder vinden wij het van groot belang dat kwaliteit van onderwijs goed is
en er echte aandacht is voor het individuele kind. Er zijn veel activiteiten die erop gericht
zijn de zelfstandigheid en creativiteit van de kinderen te bevorderen.
           
Ieder een deel, samen een geheel!
Op De Vuurvlinder heerst een gemoedelijke sfeer met een open communicatie naar de ouders.
Binnen ons onderwijs geven we kinderen op een voor hen begrijpelijke manier de normen en
waarden op het gebied van identiteit, respect en omgang met elkaar mee. 
De Vuurvlinder is onderdeel van de samenleving waarin we met z’n allen leven.  

Debby Van Dam,
Directeur KBS De Vuurvlinder

   

Kalender

22 februari  -   10-minuten gesprekken
23 februari  -   Studiedag groep 1 - 2 vrij
26 februari  -   Voorjaarsvakantie
05 maart  -   SVOV vergadering
05 maart  -   luizencontrole
07 maart  -   Studiedag groep 1 - 8 vrij
12 maart  -   MR-vergadering
25 maart  -   Zomertijd

Facebook locatie West

Facebook locatie Noord