Leerlingenraad

Op De Vuurvlinder willen we een leerlingenraad vormen. Op democratische wijze worden kinderen gekozen om deel uit te maken van deze raad. De te bespreken onderwerpen worden jaarlijks door de Raad vastgesteld.

Leerlingenraad

De agenda wordt door de leerlingenraad geformuleerd.

Heel interessant... De boom bij school krijgt extra water omdat het zo droog is.