Samenstelling MR

Dagelijks bestuur:
Susan Kuipers (voorzitter, ouder locatie Noord) en Adriana de Rijk (secretaris, leerkracht locatie Noord).

Samenstelling Medezeggenschapsraad 2018-2019:

Oudergeleding:
1. Susan Kuipers
 (voorzitter), ouder locatie Noord
2. Florian Bosman, ouder locatie West
3. Jeanette van Dronkelaar, ouder locatie West 
4. Yvette Jager, ouder locatie West

Personeelsgeleding:
1. 
Adriana de Rijk, groep N 1/2 (secretaris)
2. Monique Brinkhof, groep W 1/2a
3. Wilma Vermeer, groep W 5
4. Marieke Schoofs, groep W 4b

Mailadres: mr.vu@skovv.nl of klik: