Instemming of advies?

In de bijlage staat een overzicht waarin aangegeven wordt bij welke onderwerpen de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Ook wordt aangegeven of de gehele MR dit recht kan gebruiken of alleen de oudergeleding of de personeelsgeleding. Heeft u hierover vragen? Stel ze gerust via e-mail. Ons adres is: mr@vuurvlinder-skovv.nl.

20120822_Instemming_of_advies_01.pdf

Via onderstaand links kunt u het MR-reglement en het Statuut Medezeggenschap openen.

GMR-06-13.03.28-MR.reglement SKOVV febr. 2013.pdf
GMR-06-13.03.28-Statuut medezeggenschap SKOVV febr. 2013.pdf