Medezeggenschapsraad   


Welkom op de site van de Medezeggenschapsraad van de Vuurvlinder.

Hier kunt u veel informatie vinden over de Medezeggenschapsraad (MR).

Onder "Wie zijn wij" kunt u lezen welke ouders en leerkrachten in de MR zitten en hoe de MR te bereiken is.

Onder "Wat doen wij" kunt u lezen wat de MR zoal doet. Tevens kunt u hier het nieuws uit de MR en de brieven die meegegeven zijn nalezen.

Onder "Vergaderschema & notulen" kunt u zien wanneer de MR-vergaderingen plaats vinden. Ook wordt hier een week voor de vergadering de agenda geplaatst en kunt u de notulen van vorige vergaderingen nalezen. Tot slot kunt u hier het jaarverslag van het vorige schooljaar inzien.

Onder "Rechten, plichten, reglementen" kunt u lezen wat instemmings- en adviesrecht inhoudt en waarover de MR instemmings- en adviesrecht heeft. Ook vindt u hier het Statuut Medezeggenschap en het Huishoudelijk Reglement.

MR ADVIES/INSTEMMINGSFORMULIER