Op locatie West hebben we een kinderraad. Uit de groepen 5 t/m 8 zit een kind in de kinderraad. Er is een vergadering 1 x in de 6 weken. In de kinderraad worden onderwerpen besproken zoals buiten spelen, overblijf, pesten. Ook organiseert de kinderraad ieder jaar een actie.

Schooljaar 2016-2017
Voorzitter: Sofie van Voskuilen
Notulant: om toerbeurt
groep 5: Jade en Joost
groep 6: Tijmen en Samuel
groep 7: Tara en Yara
groep 8: Sofie en LunaDanielle van Voskuilen (moeder Sofie en Lieke) ondersteunt bij opstellen agenda en tijdens de vergadering. Zij coördineert de kinderraad en is aanspreekpunt voor de kinderen.
Juf Debby sluit aan bij de vergaderingen

Notulen
27 jan 2017
De kinderraad organiseert 17 februari een gekke haren dag!