Onze school

De Vuurvlinder is een school voor basisonderwijs. Wij zijn aangesloten bij de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV).

De school heeft twee locaties: locatie West aan de Boerenzwaluw en Stormzwaluw en locatie Noord aan het Tweespan. In totaal komen er gemiddeld 445 leerlingen naar onze school, waarvan er zo'n 360 naar de twee gebouwen in West gaan en 85 naar Noord. Onze leerlingen wonen verspreid door heel Veenendaal. Daardoor ontmoeten ze ook kinderen uit andere wijken waarmee nieuwe vriendschappen worden gesloten.

Onze naam
Een vuurvlinder is een dagvlinder die in het hele land voorkomt en vooral tussen mei en oktober te zien is. We hebben voor de naam Vuurvlinder gekozen omdat een vlinder zijn voedsel haalt uit een grote verscheidenheid aan bloemen. Het is die verscheidenheid die ook kenmerkend is voor onze huidige maatschappij. Als je goed met die verschillen tussen mensen kunt omgaan dan sta je sterker in het leven. Op onze school leren we de kinderen normen en waarden waarin voor vooroordelen, discriminatie en racisme geen plaats is. Onze ouders staan ook zo in het leven en dragen deze visie over aan hun kinderen.

Ons doel
Wij willen als team het maximale uit onze kinderen halen. Een voorwaarde is dat de kinderen zich op school thuis en geaccepteerd voelen. Het geheim van goed onderwijs ligt immers in een goed relatie en een veilig pedagogisch klimaat. Als de sfeer in de klas goed is, zullen de kinderen zich veilig en betrokken voelen en zal de wil om te leren groter zijn.

Onze verwachting
Wanneer u meer wil weten over onze aanpak en hoe deze kunnen aansluiten bij uw kind dan nodigen wij u van harte uit om samen met uw kind te komen kijken.