Ziek melden

Wanneer uw kind ziek is, dient u dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur.  
Locatie West 1:    0318-527745
Locatie West 2:    0318-527745
Locatie Noord:     0318-512659


Te laat komen

Het is vanzelfsprekend dat de kinderen op tijd op school komen. Het is even vanzelfsprekend dat er wel eens iets gebeurd waardoor uw kind niet op tijd kan zijn. Ook dit vragen wij u, op bovengenoemde tijd door te geven aan de school. Komt een kind vaak te laat zonder geldige reden, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om dit te bespreken.Indien dit niet het gewenst resultaat heeft, zal het MT contact opnemen met de ouders. Mocht dit ook geen verbetering opleveren zal er melding worden gedaan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Veenendaal. Het is voor de kinderen en de leerkracht erg storend  wanneer een kind onder de kring binnenkomt. Wij verzoeken u dan ook om samen met uw kind op een teken van de leerkracht te wachten alvorens binnen te komen.