Schooltijden

Voor alle groepen zijn de schooltijden:

Maandag t/m vrijdag:

08.30 – 14.15 uur

Woensdag 8.30-12.30 uur

 
Overige roosters:

- Gymrooster
- Vakantierooster
- Studiedagen