Praktische informatie

Op deze pagina's vindt u allerlei praktische informatie voor 2017-2018 die voor u en uw kind van belang kunnen zijn:

- schooltijden
- gymrooster
- vakantierooster
- studiedagen
- ziekmelding
- klachtenregeling