Buitenschoolse opvang door Kwink Kinderopvang

Sinds 2007 werkt KBS de Vuurvlinder samen met Kwink Kinderopvang. Dit houdt voor ons in dat de opvang van de kinderen van onze school buiten de reguliere schooltijd, wordt georganiseerd door Kwink. U bent als ouder uiteraard vrij om te kiezen voor een andere kinderopvanginstantie. De organisatie hiervan ligt in dat geval dan bij uzelf. 

Locaties
Kinderen van locatie West kunnen voor de bso terecht bij Kwink-locaties Vuurvlinder 4+ en 6/7+. Vuurvlinder Noord werkt samen met Kwink-locatie BSO Balorig.

Deze samenwerking is onlangs uitgebreid, waardoor er sinds maart 2016 ook een peutergroep van Kwink – de Vuurvliegjes – gevestigd is in de basisschool. Op dinsdag- en donderdagochtend van 08:30 tot 11:30 uur. Door deze nauwe samenwerking zorgen we samen voor een doorgaande lijn van de peuteropvang naar de basisschool. Zo wordt de overstap naar de basisschool eenvoudig gezet wanneer de kinderen 4 jaar oud zijn.

Voorschoolse opvang
Op de Vuurvlinder is er in dit schooljaar wederom voorschoolse opvang. De kinderen worden opgevangen op school. Opvangtijd: 07.30 - 08.30 uur.  

Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor de peuteropvang , buitenschoolse opvang of voorschoolse opvang bij Kwink, neem dan contact op met de afdeling plaatsingen van Kwink via plaatsingen@kwink.nl, www.kwink.nl
of 0318 - 518036.
 
Voor vragen over de kinderopvang of over werken bij Kwink, kunt u eveneens contact opnemen met bovengenoemd nummer.