Contact SKOVV

KBS de Vuurvlinder is de enige Katholieke basisschool in Veenendaal. Onze school valt onder de Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV). Het  bestuur en de directie stellen zich ten doel het Katholiek onderwijs in Veenendaal te handhaven en versterken.


Stafbureau  SKOVV


Algemeen directeur: Mark de Jager
Groenendaal 7
6715 BA Ede

Tel.: 0318 - 640405

e-mail: stafbureau@skovv.nl.
website: www.skovv.nl